[Diệp Lam] Tống biệt

Tác giả:  Giang Nguyệt Hạ Tằng Trứu Mi

Edit: Cáo (cùng với sự giúp sức của Biệt đội đọc chùa)

Note: Đây là sequel của “Không với tới”

Tiện thể em không giỏi thơ văn nên dịch thơ có chút chém gió, mong các thím bỏ qua, enjoy ~

Read More »