[Sinh nhật Lam Hà] Lam Hà 200 ngày (4)

Tác giả: Chanh Nhỏ

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang đi đâu.

<<< Ngày 3

[Diệp Lam] Tu sắc khả san*

#Lam Hà 200 Ngày 4
#Diệp Lam 100% Ngày 3

Read More »

[Diệp Lam] Tống biệt

Tác giả:  Giang Nguyệt Hạ Tằng Trứu Mi

Edit: Cáo (cùng với sự giúp sức của Biệt đội đọc chùa)

Note: Đây là sequel của “Không với tới”

Tiện thể em không giỏi thơ văn nên dịch thơ có chút chém gió, mong các thím bỏ qua, enjoy ~

Read More »