[Dìm hàng toàn liên minh] Hội trưởng công hội đem đối thủ xử lý rồi làm sao bây giờ? (Trung)

Tác giả: Thiên Môn Tuyết

Lảm nhảm:

* OOC

* Diệp thần sinh nhật 2017 vui vẻ nà

* Là fan không phải anti

* Trước hết chúng mình cùng tiếp tục đau lòng cho bạn trẻ Tưởng Du một giây đi

* Phần này có hint Song Hoa đóa

Read More »