[Sinh nhật Lam Hà] Lam Hà 200 ngày (2)

Bộ này được viết trong 200 ngày, chạy từ sinh nhật Diệp Tu đến sinh nhật Lam Hà.

Bản edit được hợp tác với blog của Lam Tiểu Lam, em làm ngày chẵn, ngày lẻ là Lam.

Tác giả: Chanh Nhỏ

Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang đi đâu.

<<< Ngày 1

[Diệp Lam] Hai phần trăm (Hạ)

#Lam Hà 200 Ngày 2
#Diệp Lam 100% Ngày 2
#Diệp Tu, sinh nhật vui vẻ!

Read More »