#LinhtinhDạVũ

Hồi trước em từng tham gia một text game RPG (có thể hiểu nó như roleplay OC nhưng chơi trên forum, có storyline rõ ràng), có dựng 1 nhân vật là Dạ Vũ Thanh Phiền. Hôm nay thấy On this day lại thấy nó nhắc tới đoạn mình từng viết.

 


Read More »