Welcome to my world.

Đây là một cái blog chuyên edit hàng fanfic (và có thể cả doujinshi, nhưng tiền đề là em phải đi học và thay máy đã) của nhiều fandom khác nhau. Tất cả có ở phần Mục lục.

Các thím hãy gọi em là Cáo.

OTP của em trong Toàn chức là Dụ Hoàng Diệp Lam Chu Giang Trương Hàn Tôn Tiêu Song Hoe. Bias là Khưu Phi, Diệp Tu, Tiểu Chu.

Blog nhiều hàng ngược, ngược là món chính, lầy là món phụ, xin hãy cẩn thận đừng sa hố. Tổn thương tinh thần chủ blog không chịu trách nhiệm ( ͡° ͜ʖ ͡°)