[Diệp Lam] Không với tới

Mùng một bà dì cả tới thăm, nằm ở nhà đọc ngược =))

Tác giả: Giang Nguyệt Hạ Tằng Trứu Mi

Edit: Cáo với sự trợ giúp của biệt đội đọc chùa.

Tác phẩm đầu tay đã ngâm giấm từ lâu….

Chưa có sự cho phép của tác giả, đọc thôi đừng mang đi đâu nha ‘ v ‘

Read More »

Advertisements