[Song Hoa] Chia tay trong hòa bình

Tác giả: Mạc Hoa

Edit: Cáo

Yêu Bông một nghìn năm ❤

Lời tác giả: Đã lâu không viết theo hướng nguyên tác, bây giờ thình lình não động, ngày trước có viết về mùa thi đấu cảm thấy tình tiết hết sức kịch liệt, thôi thì làm một chút yên bình đi.

Lời editor: … Nên là chị ngược Song Hoe phải hông? Thiệt yên bình hết sức hà…

Chưa xin phép tác giả, xin đừng mang đi đâu ; v ;

Read More »

[Diệp Lam] Tống biệt

Tác giả:  Giang Nguyệt Hạ Tằng Trứu Mi

Edit: Cáo (cùng với sự giúp sức của Biệt đội đọc chùa)

Note: Đây là sequel của “Không với tới”

Tiện thể em không giỏi thơ văn nên dịch thơ có chút chém gió, mong các thím bỏ qua, enjoy ~

Read More »