Vô đề

Lập wordpress để đi comment tung tẩy mọi nơi :3  Chứ chẳng có gì mà viết ở đây =))

Tự hỏi ngày xưa mình ngu cỡ nào khi lập 5 lần thì thất bại cả 5….

Advertisements